Renault FT 17

Honderd jaar tanks

De Renault FT 17 was een Franse tank, waarvan het prototype verscheen in 1916 en die dienst deed in de laatste jaren van de eerste wereldoorlog en daarna nog jaren een exportproduct bleef naar landen over de hele wereld. Zelfs het Nederlandse leger verwierf in 1927 één voertuig (zonder bewapening) met als doel tankversperringen bij fortificaties te testen alsmede de doelmatigheid van waterlinies.

De volgende foto’s (uit een familiealbum) zijn genomen tijdens een demonstratie van de tank in 1927 bij Waalsdorp.