Vleermuis 104

Joop Zonneveld 1941-2021


Van mensen en dingen die voorbijgaan

Joop Zonneveld is overleden. Ik ken hem van de schaakvereniging Excelsior. En van de talloze schaaksimultaans die hij organiseerde. Ieder jaar kreeg hij het voor elkaar om een Nederlandse topschaker (of -schaakster) naar Heemskerk te halen. Ik zal ze niet allemaal opnoemen, maar een paar mag wel: Dimitri Reinderman, Anish Giri, Jan Timman, Benjamin Bok, Anne Haast, Erwin en Alina l’Ami. En het was elke keer een feest. Tijdens de simultaan trad hij op met commentaar en een microfoon aan een lange draad vanuit de middencirkel en voorzag de arme simultaangever zo nodig van jas en das als het koud was en een hoed of parasol als het te warm was, want meestal was het buiten op het Burgemeester Nielenplein of voor de Jansheeren.

Bij Excelsior (dat is er ook al niet meer) was hij secretaris toen ik lid werd. Ik kwam de eerste avonden steeds een paar minuten te laat naar zijn zin en dan had hij inmiddels Nanny opgebeld. Waar ik bleef en of ik nog wel kwam. Hij is onderweg antwoordde Nanny dan een tikkeltje gepikeerd en ook een beetje ongerust.

De laatste keer dat ik hem sprak was tijdens de simultaan van Manuel Bosboom. Dat was in 2019. Ik zei dat ik zijn praatjes tijdens de simultaan zo miste. Hij antwoordde dat híj daar geen last van had. Er was iets mis in zijn hoofd. Maar dat was niet erg. Want nu loop ik veel, zei hij, dat is goed voor je. Had de dokter tegen hem gezegd. Dan ga je nog een tijdje mee.

Die tijd is nu om. Nou belt hij nooit meer waar je blijft, zegt Nanny spijtig.


Bij de foto’s: Joop Zonneveld houdt de score bij, interviewt Anne Haast bij aanvang en denkt haar onderweg nog wel wat aanwijzingen te kunnen geven, en hij was een goed supporter van de club.