Hier gebeurt niets

Dichten met boektitels

Bernlef, Buiten is het maandag, 2008
Gerbrand Bakker, Boven is het stil, 2008
Chris Rippen, Hier gebeurt niets, 2011
Suzanna Jansen, Ondanks de zwaartekracht, 2017